Aşırı Aktif Mesane

Anasayfa / Blog / Aşırı Aktif Mesane

Pelvik Taban

Aşırı Aktif Mesane

AŞIRI AKTİF MESANE NEDİR?
Aşırı aktif mesane (AAM), genel olarak ani sıkışma hissi ile tuvalete gitme olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası Kontinans Birliği (ICS)’e göre de; bazen artmış gece veya gündüz idrara çıkma sıklığı ve/veya sıkışma tipi idrar kaçırma ile seyreden ani sıkışma halidir. Türkiye genelinde yapılan çalışmalarda, AAM görülme sıklığı erkeklerde %16 iken; kadınlarda %30’dur. AAM her yaş grubunu etkileyebilen bir durum olmakla birlikte, yaş artışı ile birlikte toplumda görülme sıklığı da artmaktadır.

Mesane kas yapısından oluşur ve idrarla dolarken mutlaka gevşek kalmalıdır. Ancak AAM durumunda mesane sık sık kasılır ve içindeki idrarı boşaltmak ister. Bu da hastalarda öksürme, hapşırma veya güldüğümüzde meydana gelen idrar kaçırmadan farklı olarak, gün içerisinde sık sık tuvalete gitme ihtiyacına, ani sıkışma ile aciliyet hissine veya bu durumlara eşlik eden tuvalete yetişememe şeklinde idrar kaçırma şikayetleri yaşanmasına sebep olabilmektedir. Sık idrara çıkma, mesane kapasitesinin küçülmesine yol açar ve bir süre sonra mesanedeki idrar çok düşük volümlerde olsa bile kişide tuvalete gitme isteği uyandırır. Gündüz şikayetlerinin yanı sıra gece de sık sık idrara kalkma şikayetleri görülebilmektedir. Bu durum da, kişilerin uyku kalitesini etkileyerek güne yorgun başlamalarına neden olmanın yanı sıra, özellikle yaşlı hasta gruplarında gece düşmelerine neden olabilmektedir. 

AAM HAYATINIZI NASIL ETKİLER?
AAM, hayat kalitesinde oldukça olumsuz bir etkisi olan ve oldukça yoğun yaşanan bir problemdir. Tuvalet ihtiyacının bu denli sık ve aniden gelmesi kişilerin her an gelecek tuvalet hissine karşı tuvalet erişimlerinin kolay olacağı yerlerde vakit geçirmeyi tercih etmelerine neden olmaktadır. Bu hasta grupları çoğunlukla tuvalet hijyeninden emin oldukları alışveriş merkezleri ve kafelerde zaman geçirmeyi tercih ederler. Aynı zamanda uzun yolculuklar, özellikle otobüs yolculukları ve uzun süren sosyal aktivitelerin yapıldığı etkinliklerden kaçınırlar. Doğada egzersiz, yürüyüş gibi aktivitelerde tuvalete erişimin zor olması, kişilerin bu tarz aktivitelerden uzaklaşmasına neden olarak, hareketsiz kalmalarına ve kimi zaman ise ciddi kilo sorunlarıyla baş etmelerine de neden olabilmektedir. Kişilerin hayatlarında bu tarz ve benzeri bazı kısıtlamalara gitmeleri, bazen sosyal izolasyona gidebilecek kadar psikolojik sorunların kaynağı olabilmektedir. 

İdrar kaçırma korkusu, cinselliği de olumsuz etkiler. Ayrıca cilt problemlerine ve enfeksiyonlara sebep olabilir. Aynı zamanda AAM‘ye eşlik eden idrar kaçırma şikayetinin varlığı kişilerde özgüven kaybı, endişe ve utanç gibi sorunların oluşmasına neden olarak, kişilerin iş hayatını olumsuz etkilemektedir. Kimi zaman ise, kişilerin işlerinden ayrılmalarına kadar giden bir durum haline dönüşebilmektedir

AAM İLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ 

  • Yaş
  • Diyabet 
  • Nörolojik hastalıklar (MS, inme gibi)
  • Tekrarlayan alt üriner sistem enfeksiyonları
  • Pelvik taban kaslarının zayıflığı veya spazmı
  • Kullanılan ilaçların yan etkisi
  • Hormon değişiklikleri
  • Prostat hiperplazisi (büyümesi)
  • Stres üriner inkontinans 

AŞIRI AKTİF MESANENİN TEDAVİSİ
Aşırı aktif mesanenin tedavisi için ilk olarak; hastaya doğru ve etkili bir bilinçlenme süreci sağlanmalıdır. Bu amaçla, yaşam stili değişiklikleri ve mesane eğitimi hasta eğitiminde çok önemli bir basamaktır. Bunun dışında pelvik taban kas egzersizleri, biyofeedback, elektrik stimulasyonu ve medikal tedavi aşırı aktif mesane tedavisinde ilk basamak olarak uygulanmalıdır. Koruyucu yaklaşımlar ve medikal tedavinin fayda sağlamadığı durumlarda ve doktorun uygun görmesi halinde intravezikal botulinum toksin, nöromodülasyon ya da cerrahi gibi yöntemler de kullanılabilmektedir.

REFERANSLAR
Abrams, P., Cardozo, L., Fall, M., Griffiths, D., Rosier, P., & Ulmsten, U. et al. (2002). The standardisation of terminology of lower urinary tract function: Report from the standardisation sub-committee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn. 21:167-178.

Kogan, M. I., Zachoval, R., Özyurt, C., Schäfer, T., & Christensen, N. (2014). Epidemiology and impact of urinary incontinence, overactive bladder, and other lower urinary tract symptoms: results of the EPIC survey in Russia, Czech Republic, and Turkey. Current Medical Research and Opinion, 30(10), 2119–2130.

Yu, H.J., Liu, C.Y., Lee, K.L., Lee, W.C., & Chen, T.H. (2006). Overactive bladder syndrome among community-dwelling adults in Taiwan: Prevalence, correlates, perception, and treatment seeking. Urol Int. 77:327-333.